Giới thiệu

Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Đây là trang thông tin của Khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai (DNTU) dành cho HSSV các khóa. Trang này sẽ được cập nhật hàng ngày để cung cấp cho HSSV những thông tin cần biết (thông báo, thời khóa biểu, lịch thi, kết quả thi, việc làm…). HSSV cần đọc thông tin ở website  này thường xuyên .

Các em có gì bức xúc trong học tập, hãy email cho chúng tôi:    khoacntt@dntu.edu.vn 

Khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại học Công Nghệ Đồng ngành Công Nghệ Thông Tin ở các bậc Đại học – Cao đẳng – Trung cấp .

Các tổ bộ môn:

- Công nghệ phần mềm

- Mạng máy tính

20160917_101511760

 

 

 

 
Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

 

 

 

 

 


Powered by Vintage Tea Set