Khoa CNTT - Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai

Tài nguyên học tập vô tận! More »

Khoa CNTT - Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai

Học tập là con đường nhanh nhất để thoát khỏi nghèo khổ! More »

Các công nghệ mới nhất được áp dụng tại khoa CNTT More »

 

Thông báo về việc học chiều chủ nhật lớp 12DTH2LT4 môn Công nghệ phần mềm

Khoa CNTT thông báo tới lớp 12DTH2LT4 sẽ  học vào chiều chủ nhật bắt đầu từ ngày 22/09/2013, môn Công nghệ phần mêm do cô Nguyễn Thị Cẩm Hương giảng dạy.