Thông báo về việc học chiều chủ nhật lớp 12DTH2LT4 môn Công nghệ phần mềm

Khoa CNTT thông báo tới lớp 12DTH2LT4 sẽ  học vào chiều chủ nhật bắt đầu từ ngày 22/09/2013, môn Công nghệ phần mêm do cô Nguyễn Thị Cẩm Hương giảng dạy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.