Thông báo chuẩn bị hồ sơ đi thực tập tốt nghiệp

Thông báo dành cho lớp 11CTH01

Các sinh viên có tên dưới đây chuẩn bị hồ sơ (CV bằng tiếng anh, Đơn xin thực tập bằng tiếng anh, Giấy điểm học tập) để Khoa giới thiệu thực tập tại Đồng Nai.

Công ty sẽ kiểm tra đầu vào lập trình/mạng, sinh viên cần nghiên cứu: C#, Java, JavaScript, Asp.Net, SharePoint, Mạng.

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học Điểm TB
1 1100320 Lương Trần Công Hiếu 11CTH01 2.66
2 1100101 Vintage Tea Sets wholesale chinese teapots Sterling Silver Rings Linh 11CTH01 2.99
3 1100913 Lê Thành Phát 11CTH01 2.78
4 1100795 Nguyễn Duy Phương 11CTH01 2.83
5 1101404 Đoàn Thanh Sang 11CTH01 2.92
6 1100627 Lỷ Cắm Sáng 11CTH01 2.6
7 1100430 Đinh Công Tài 11CTH01 2.87
8 1100137 Trần Đức Tâm 11CTH01 2.69
9 1100487 Đinh Thị Thu Thảo 11CTH01 2.97
10 1100690 Đỗ Thế Toàn 11CTH01 2.77
11 1100076 Nguyễn Hoàng Việt 11CTH01 2.89
12 1303108 Phạm Anh Tuấn 13DTH1LT2
13 1303789 Đinh Duy Ân 13DTH1LT2

Ban chủ nhiệm Khoa CNTT

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.