Thông báo danh sách ca thi, phòng thi Tin B ngày 29-04-2016

1. Danh sách thi tin B ngày 29/04/2016 ca thi 1:  Download ca thi 1

Lưu ý:  Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 16h30, mang theo CMND, thẻ sinh viên.

2. Danh sách thi tin B ngày 29/04/2016 ca thi 2: Download ca thi 2

Lưu ý:  Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 18h00, mang theo CMND, thẻ sinh viên.

3. Danh sách sinh viên bị cấm thi thi B ngày 29/04/2016: Download cấm thi

 

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.