Học Bổng Lương Văn Can

Nằm trong khuôn khổ hoạt động, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can thông báo tuyển ứng viên cho Học bổng học trong nước cho năm học 2016 – 2017. Tùy theo từng trường hợp, sau khi xét duyệt các hồ sơ gửi về, Hội đồng tuyển chọn sẽ trao các gói học bổng với các mức hỗ trợ khác nhau, bao gồm:

– Một phần hoặc toàn bộ học phí cho đến khi ứng viên học hết đại học. Mức học phí được tính tùy theo từng trường đại học mà ứng viên theo học.

– Một phần hoặc toàn bộ sinh hoạt phí (chi phí ăn ở, đi lại, hoặc/ và các khoản chi phí khác) cho đến khi ứng viên học hết Đại học.

– Cả hai gói học bổng trên.

Thông tin chi tiết các em xem ở file dưới đây: Học bổng Lương Văn Can

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.