Thông báo danh sách ca thi, phòng thi Tin B ngày 11-11-2016(Có Update Phòng Thi)

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TIN HỌC B VÀO NGÀY 11/11/2016

(Vì lý do kỹ thuật, nên Phòng thi G205 sẽ chuyển sang G213, phòng thi G206 sẽ chuyển sang G214.)

 

1. CA 1:  download

Lưu ý:  Sinh viên thi ca 1 có mặt tại phòng thi lúc 16h45, mang theo CMND, thẻ sinh viên.

 

2. CA 2: download

Lưu ý:  Sinh viên thi ca 2 có mặt tại phòng thi lúc 18h30, mang theo CMND, thẻ sinh viên.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.