article

Thông báo về việc thi chứng chỉ tin học B ngày 29/09/2013

123

Mời các bạn đăng ký tham gia ‘Hiến máu cứu người’

Workshop chart

Mời các SV tham dự Hội Thảo Hành trang tiến vào thực tế ngành CNTT sáng ngày 21/10/2014 tại DNTU

Workshop chart

Chương Trình Microsoft Academic Tour 2015 (MAT) tại DNTU ngày 24/10/2014

article

v/v: trùng thời khóa biểu cho một số SV

b

QUI ĐỊNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2014-2015

article

TIÊU CHUẨN XÉT CẤP HỌC BỔNG ( theo quy chế của DNTU)

article

v/v: kế hoạch ôn thi và thi – chuẩn đầu ra Ngoại Ngữ

article

Thông báo lịch học bù Tin A – cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

article

Thông báo về cuộc thi “Join The Tech Elite “


Powered by Vintage Tea Set