Tài nguyên SV

1. Giáo trình các học phần  (Khoa CNTT – Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai DNTU)

-   Cơ sở lập trình:                                                         Download

-   Tin học đại cương:                                                  Download

-   Kỹ thuật lập trình:                                                   Download

-   Kiến trúc máy tính:                                               Download

-   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật:                             Download

-   Mạng máy tính:

-   Thiết kế web:

-   Cơ sở dữ liệu:

-   Lập trình hướng đối tượng:                                Download

-   Quản trị hệ thống mạng:                                     Download

-   Đồ hoạ ứng dụng:                                                 Download

-   Cấu trúc rời rạc:                                                     Download

-   Lập trình windows:                                                Download

-   Tin học quản lý:                                                       Download

-   Thương mại điện tử:                                               Download

-   Hệ điều hành:                                                        Download

-   Lý thuyết đồ thị:

-   Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

-   Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin:

-   Mật mã và an toàn thông tin:

-   Dịch vụ mạng:

-   Lập trình ADO.NET:

-   Nhập môn nghiên cứu khoa học:

-   Lập trình Web:

-   Lập trình Java:

-   Lập trình mạng:

-   Công nghệ mạng không dây:

-   Quản lý dự án CNTT:

-   Công nghệ phần mền:

-   An ninh mạng:

-   Lập trình Mobile:

-   Quản trị hệ thống mạng trên Linux (Unix):

-   Phân tích và thết kế hướng đối tượng:

-   Định tuyến và chuyển mạch:

-    Công nghệ lập trình tiên tiến:

-   Thiết kế hệ thống mạng:

-   Trí tuệ nhân tạo:

-   Chính sách an toàn thông tin:

-   Điện toán đám mây:

2. Các công cụ hỗ trợ kiến thức chuyên ngành công nghệ thông tin

3. Công cụ hỗ trợ học môn Cơ Sở Dữ Liệu: Download

4. Công cụ hỗ trợ học môn Kỹ Thuật Lập trình – Phương pháp lập trình: Download

5. Công cụ hỗ trợ học môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Download

6. Quy định trình bày Luận văn, đồ án, tiểu luận, slides

7. Quy định về chuẩn đầu ra về Tin Học -Ngoại Ngữ đối với sinh viên trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai: (SV ngành CNTT cầu chứng chỉ Ngoại Ngữ)

Download:  ThongBaoVeChuanDauRa_ANhVan_TinHoc

Logo trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai: dùng khi báo cáo, in ấn, thuyết trình…

Logo_DHCN_DongNai_medium Logo_DHCN_DongNai_small

Các biểu mẫu / tài liệu phục vụ cho sinh viên
+Mẫu quy định về cách trình bày đồ án tốt nghiệp / đồ án chuyên ngành / đồ án môn học: Download file Quy_cach_trinh_bay_luan_van_DoAn


Powered by Vintage Tea Set